Alsónémedi nagyközség: Akadálymentes oldal

Menü

Elérhetőségek

Ügyleírások

Hírek

Események

Hírek

Elektronikai hulladékgyűjtés - 2020.02.20.

2021.01.15. 09:28:33 

PLAKÁT LETÖLTÉSE

Tovább

Táppénzes igazolások kiadása

2021.01.13. 10:18:06 

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 01-től megváltoznak a táppénzes igazolás kiadására vonatkozó szabályok.

Kéthetente kell az igazolásért jelentkezni, amennyiben nem, úgy az együttműködés hiánya miatt megszűnik a táppénzre való jogosultság.

Dr. Papp Zsolt háziorvos

Tovább

Tájékoztatás a gépjárműadóval kapcsolatos 2021. évi változásról

2021.01.13. 08:58:04 

Egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021. évtől kezdődően a   gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság /NAV/ látja el.

A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz.  Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

2021. évtől az új mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO   „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

Hivatkozott törvény 104. § szerint a 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó-kötelezettséggel összefüggő adóhatósági feladatokat a 2020. december 31-én hatályos 9. § alapján illetékes és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 2020. december 31-én hatályos 141. § (2) bekezdése alapján hatáskörrel rendelkező önkormányzati adóhatóság látja el.   

 

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

                                                                            Dencsik Pálné Adóügyi Főmunkatárs

 

 

Tovább

Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatója - Gépjárműadó: mi változik jövőre?

2020.12.22. 15:08:03 

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.   

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

 

 

Tovább

Lejárt diákigazolványok

2020.12.16. 07:44:34 

Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, december 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszűnése után még október 31-éig érvényes azoknak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-ától (a diákigazolvány lejártát követő 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta 7 710 forint, naponta 257 forint. A járulékfizetést a tanulónak, hallgatónak – a korábbi gyakorlattal ellentétben – nem kell bejelentenie, azt a NAV automatikusan előírja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatszolgáltatása alapján.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig átutalással vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségügyi szolgáltatási járulék beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000-06055826. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet kell feltüntetni.

Lehetőség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy vagy szervezet fizesse meg.

A fizetési lehetőségekről és az igénybe vehető fizetési könnyítésekről további információ található a NAV honlapján a

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

            

Tovább

ELBÍR HÍRLEVÉL

2020.12.14. 15:19:51 

BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSOK AJÁNDÉKBA!

Kérjük, fogadja el ajándékként jó tanácsainkat, hogy az Ünnep meghitt hangulatát jogsértések ne zavarhassák meg!

HÍRLEVÉL LETÖLTÉSE ITT!

     BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET KÍVÁN  A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

Segélyhívó számok: 107, 112


 

Tovább

Események

2021. ÉVI KÉMÉNYSEPRŐIPARI SORMUNKA ÜTEMTERV - TÁRSASHÁZAK

2021. április 01. - 2021. április 30. |  Alsónémedi 

Tovább

Sportorvosi vizsgálat

2021. március 06. - 2021. március 06. |  Gyermekorvosi rendelő 

Tovább

Hulladékszállítás I. negyedév

2021. február 25. - 2021. február 25. |  Alsónémedi 

Tovább

Elektronikai hulladékgyűjtés - 2020.02.20.

2021. február 20. - 2021. február 20. |  Alsónémedi, Haraszti út, volt MAGÉV telephely 

Tovább

Sportorvosi vizsgálat

2021. február 20. - 2021. február 20. |  Gyermekorvosi rendelő 

Tovább

Hulladékszállítás I. negyedév

2021. február 11. - 2021. február 11. |  Alsónémedi 

Tovább

Hulladékszállítás I. negyedév

2021. január 28. - 2021. január 28. |  Alsónémedi 

Tovább

Árverési hirdetmény - 0230/16 hrsz erdőrészlet és 0314/28 szántó

2021. január 11. - 2021. március 10. |  Alsónémedi 

Tovább

Duna-Cement Kft. ügye (Dunaharaszti IV kavicsbányával kapcsolatos eljárás)

2021. január 08. - 2021. február 05. |  Dunaharaszti 

Tovább

Háziorvosi szabadságok, pénteki rendelések, készenlétek

2021. január 04. - 2021. február 26. |  Alsónémedi 

Tovább

Ingatlanárverés - Árpád utca 18.

2020. december 16. - 2021. február 24. |  Alsónémedi 

Tovább