Alsónémedi nagyközség: Akadálymentes oldal

Bálint Mihaela állandó lakcím érvénytelenítési ügye

Vissza

2017. április 10. - 2017. április 26. |   

Szám: 837-4/2017                       Tárgy: Bálint Mihaela állandó lakcím érvénytelenítési ügye

 

VÉGZÉS

Bálint Mihaela 2351 Alsónémedi, Fő út 113. szám alatti állandó lakos lakcímének érvénytelenítési ügyében hirdetményi úton történő közlést rendelek el az alábbiak szerint:

Eljáró hatóság megnevezése: Polgármesteri Hivatal Alsónémedi

Az ügy száma: 837-4/2017

Az ügy tárgya: Bálint Mihaela állandó lakóhelyének érvénytelenítése

Ismeretlen helyre költözött ügyfél neve, utolsó ismert lakcíme: Bálint Mihaela

2351 Alsónémedi, Fő út 113.

Hivatalom a fenti ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése nevezett tekintetében meghiúsult, ezért kérem a döntést az Alsónémedi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán a 2351 Alsónémedi, Fő út 58. szám alatt, ügyfélfogadási időben /hétfőn: 08:00-12:00 13:00-17:30, szerda: 08:00-16:00, péntek 08:00-12:00/ átveheti.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemben hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

 

INDOKLÁS

Bálint Mihaela 2351 Alsónémedi, Fő út 113.szám alatti állandó lakóhelyének érvénytelenítési ügyében eljárást folytattam. Az eljárást határozattal bíráltam el, levélben történt megkereséskor a „címzett ismeretlen helyre költözött” megjelöléssel érkezett vissza.

A fentiekre való tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény /továbbiakban: Ket./ 80. § (1) bek. a) pontja értelmében a megkeresés nem járt eredménnyel, így a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály hely alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést a Ket. 98.§ (2) bekezdésre figyelemmel adtam tájékoztatást.

Az eljárási cselekmény kapcsán eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom Hatáskörét a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 35. § (3) bekezdése, illetékességem a Ket. 21.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen hirdetmény a fenti hatóság hirdetőlapján, az Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának honlapján /www.alsonemedi.hu/ és a központi elektronikus szolgáltató rendszeren /www.magyarország.hu/ került közzétételre.

 

Alsónémedi, 2017 április 10.

 

Tisztelettel dr. Percze Tünde jegyző nevében és megbízásából

                                                                                                                      Nagy Ibolya

                                                                                                          hatósági csoportvezető

A kifüggesztés napja: Alsónémedi, 2017.04.10.

A levétel napja: Alsónémedi, 2017.04.26.           

 

Vissza