Alsónémedi nagyközség: Akadálymentes oldal

LAKOSSÁGI FÓRUM

Vissza

2017. október 19. - 2017. október 19. |  Dózsa György tér 2. 

PLAKÁT LETÖLTÉSE

Tisztelt Lakótársaim, kedves Alsónémediek!

A településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvénynek megfelelően Településképi Arculati Kézikönyvet és településképi rendeletet készítünk, melynek célja, hogy meghatározza a település jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában a településkép védelméhez, javításához, fejlesztéséhez. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak. Alsónémedi Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv előkészítését megrendelte, az előkészítő tervezés megkezdődött.

Településünk különböző területegységeinek megjelenése már ma is eltérő, sokszínű. Természetes módon más és más építészeti karaktert sugall például a természet-közeli területek, a történelmi településmag és a gazdasági területek megjelenése. Alsónémedi népessége az országos átlagnál fiatalabb, dinamikusabb, hosszútávon mintegy ötezer fős lakossággal számolhatunk. Ezek az adottságok egyszerre ösztönöznek minket a hagyományőrzésre és a korszerű településfejlesztési irányok figyelembe vételére, az örökségvédelemre és a kortárs építészeti alkotások egyidejű megvalósítására. Természetesen mindezt magas építészeti színvonalon, igényesen tervezve és kivitelezve.

A tervezők javaslatai mellett kíváncsiak vagyunk az itt élők véleményére, javaslataira, amelyeket összefoglalóan szeretnénk beépíteni a Településképi Arculati Kézikönyv végleges változatába is.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet előzetes ismertetéséről Alsónémedi településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően lakossági fórumot tartunk

2017. október 19-én 18.00. órakor a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár (2351 Alsónémedi, Dózsa Gy. tér 2.) épületében.

Kérem Önöket, hogy írásban vagy a fórum keretében szóban foglalják össze véleményüket arról, hogy mit tartanak Alsónémedi különböző területein a településképben védendő értéknek, milyennek gondolják a település megjelenését a jövőben. Küldjék meg javaslataikat a település különböző területeit érintő arculati fejlesztésről.

 

Alsónémedi, 2017. október 9.

 

Tisztelettel: Vincze József polgármester

 

 

Vissza