Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Aktuális híreink

A teljes listához

Címkefelhő

adószámla (2), állás (13), álláshirdetés (3), bevallás (4), csalók (2), dtkh (3), elbír (3), felsőoktatás (3), fogászat (3), fogorvos (5), gallyazás (2), gáz (2), gyál (4), háziorvos (3), hész (3), hirdetmény (3), hivatal (6), hőségriasztás (2), hulladék (9), iskola (6), katasztrófavédelem (3), kérdőív (4), kerékpárút (3), koronavírus (11), kutak (2), mosatás (2), nav (15), népszavazás (3), ócsa (3), okmányiroda (6), orvos (6), őstermelő (3), pályázat (12), PARLAGFŰ (2), rendelés (8), rendőr (2), sárga (3), szelektív (5), szemét (2), szja (6), szünet (2), támogatás (4), tartozás (3), ügyfélfogadás (7), ügyfélszolgálat (4), vadászati jog (2), védekezés (2), védőnő (2), védőoltás (5), víz (5)

Hírek

Pályázat intézményvezetői munkakörre

| 2017.01.12. 14:35:33 | Önkormányzat

Vissza

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

pályázatot hirdet a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár
INTÉZMÉNYVEZETŐ munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: 2351 Alsónémedi, Dózsa György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési, könyvtárosi feladatok ellátása, szervezése. Az intézmény vezetési, ellenőrzési, és az alapító okirat szerinti feladatainak ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezetői feladatainak ellátása során az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, szakmai munkájának irányítása, összehangolása, az intézmény képviselete, a takarékos gazdálkodás biztosítása, döntéshozatal az intézmény működtetésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörbe, kulturális értékek közvetítése, rendezvények szervezése, lebonyolítása, helyi közösségek, civil szervezetek munkájának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 • Főiskola, könyvtárosi képzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Főiskola, A 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/A §, 6/B § szakaszban meghatározott végzettségek a 6/F §-ban rögzítettek szerint, és a 2/1993. (I.30.) MKM rendeletben meghatározott képesítési feltételek,
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:   helyismeret, kiváló kommunikációs képesség, együttműködési készség,rugalmasság, elhivatottság, döntésképesség, pontosság, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó személyes adatait, szakmai gyakorlatát részletesen bemutató önéletrajz,
 • iskolai végzettsége(ke)t , képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza,
 • 3 hónapnál nem régebbi Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány,
 • adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a Kjt. 41§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2351 Alsónémedi, Fő út 58. ).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület a Kulturális Bizottság előzetes véleménye után a soron következő ülésén dönt.

Részletes pályázat:    https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=rhnh6pfye3

Címkék: álláspályázat, Művelődési Ház

Vissza

Aktuális híreink

A teljes listához

Címkefelhő

adószámla (2), állás (13), álláshirdetés (3), bevallás (4), csalók (2), dtkh (3), elbír (3), felsőoktatás (3), fogászat (3), fogorvos (5), gallyazás (2), gáz (2), gyál (4), háziorvos (3), hész (3), hirdetmény (3), hivatal (6), hőségriasztás (2), hulladék (9), iskola (6), katasztrófavédelem (3), kérdőív (4), kerékpárút (3), koronavírus (11), kutak (2), mosatás (2), nav (15), népszavazás (3), ócsa (3), okmányiroda (6), orvos (6), őstermelő (3), pályázat (12), PARLAGFŰ (2), rendelés (8), rendőr (2), sárga (3), szelektív (5), szemét (2), szja (6), szünet (2), támogatás (4), tartozás (3), ügyfélfogadás (7), ügyfélszolgálat (4), vadászati jog (2), védekezés (2), védőnő (2), védőoltás (5), víz (5)

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2021 minden jog fentartva – oldaltérkép