Eseménynaptár

 

Keresés 


 

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

A jegyző és a polgármester munkáját segíti a

 


 

A Polgármesteri Hivatalban működő csoportok:

Hatósági csoport
Műszaki csoport
Pénzügyi csoport

 

A Polgármesteri Hivatalban intézhető egyéb ügyek:

Építéshatóság

 

Járási Kirendeltség

 

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.
Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, Pf: 1.
Telefon: 29/337-101, 337-362, 337-175
Fax: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu
Ügyfélfogadási rend:
Hétfő  : 8-12, 13-17:30 óráig
Szerda: 8-12, 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
   

Polgármester: Vincze József
Telefon: 29/337-101, 337-362, 337-175
E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu

Fogadónap: minden hónap első szerdája

Jegyző:  Dr. Percze Tünde
Telefon: 29/337-101, 337-362, 337-175
E-mail: jegyzo@alsonemedi.hu

Fogadónap: minden páros naptári hét szerdáján: 08.00 - 12.00

 

NÉV  BEOSZTÁS  TELEFONSZÁM E-MAIL CÍM
ELLÁTOTT ÜGYCSOPORTOK 
Vincze József  polgármester  (29)337-101/11 polgarmester@alsonemedi.hu
Önkormányzat, képviselőtestület vezetése, képviselete, munkáltatói feladatok ellátása
dr. Percze Tünde  jegyző  (29)337-101/11 jegyzo@alsonemedi.hu
Polgármesteri Hivatal vezetése, államigazgatási, önkormányzati ügyek 
Győrvári István Lászlóné szervezési csoportvezető (29)337-101/11 gyorvarine@alsonemedi.hu
Képviselő-testületi és bizottsági munka titkársági feladatai, Hírmondó, közadattár, nyilvánosság biztosítása
Letenyei-Strobl Orsolya környezetvédelmi és pályázati ügyintéző (29)337-101/11 stroblorsolya@alsonemedi.hu
pályázatok,   környezetvédelemi  ügyek, képviselő-testületi és bizottsági munka titkársági feladatai
Nagy Ibolya  hatósági csoportvezető  (29)337-101/16 kozmane.ibolya@alsonemedi.hu
anyakönyvi ügyek, birtokvédelem, népességnyilvántartás, iktatás
Kovács Szilvia igazgatási ügyintéző (29)337-101/16 kovacsszilvia@alsonemedi.hu
népesség-nyilvántartás, iktatás, anyakönyvvezető, szociális,  ipar-kereskedelmi ügyek
Kiss Melinda igazgatási ügyintéző (29)337-101/16 kiss.melinda@alsonemedi.hu
hagyatéki ügyek, földügyek, egyéb hirdetmények
Dencsik Pálné adóügyi ügyintéző (29)337-101/19 dencsikne@alsonemedi.hu
gépjárműadó, adó- és értékbizonyítványok kiállítása (hagyaték, ingatlan értékelés), adóigazolások 
Szűcsné Juhász Emese adóügyi ügyintéző (29)337-101/19 juhaszemese@alsonemedi.hu
mezőőri járulék, adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása, letiltások
Jakab Ágnes adóügyi ügyintéző (29)337-101/19 jakabagnes@alsonemedi.hu
iparűzési adó, építményadó, föld bérbeadás után fizetendő SZJA, felszámolások, végrehajtás, adóigazolások
Szabóné Bán Julianna  műszaki csoportvezető  (29)337-101/15 szabone.juli@alsonemedi.hu
településrendezési-, -fejlesztési ügyek, szakhatósági állásfoglalások kiadása, polgári védelem
Bálint Zoltánné műszaki ügyintéző (29)337-101/15 jozan.kati@alsonemedi.hu
útépítési hozzájárulások nyilvántartása, egtyéb adminisztratív feladatok
Molnár Ákos műszaki ügyintéző (29)337-101/22 molnar.akos@alsonemedi.hu
település-üzemeltetés (önkormányzati épületek utak karbantartása), közútkezelői ügyek, közmunkára ítéltek ügyei
Bodó Zoltán közterület-felügyelő +36-30-503-6739
(29)337-101/22
bodo.zoltan@alsonemedi.hu
közterület-felügyelet
Bai-Rácsai Tünde  pénzügyi csoportvezető  (29)337-101/17 baine.tunde@alsonemedi.hu
költségvetés, beszámolók, zárszámadás, pénzügyi vezetői feladatok
Szarka Nóra pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 szarkanora@alsonemedi.hu
számlák iktatása, kötelezettségvállaláshoz kapcsolása
Kerekes Sándorné pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 kerekesne@alsonemedi.hu
könyvelés, vevőszámlák kiállítása, utalások
Jobbágy Anikó pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 jobbagy.aniko@alsonemedi.hu
leltározás, selejtezés, kötelezettségvállalás nyilvántartása, könyvelés
Szotyori-Kozma Márta pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 szotyorimarta@alsonemedi.hu
munkaügyi feladatok, bér könyvelése, gyulai ingatlan (üdülő) ügyeinek intézése
Kovácsné Zufal Helga pénzügyi ügyintéző (29)337-101/17 zufal.helga@alsonemedi.hu
pénztár, személyi juttatások számfejtése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása
A Polgármesteri Hivatalban található egyéb ügyintézési lehetőségek 

Brabanti József

 

települési főmérnök (29)337-101/22
+36-70-424-4108
brabanti@alsonemedi.hu
Szabóné Szikora Csilla

Gyáli Járási Hivatal szociális ügyintéző

(29)337-101/14
(20)449-2202

szikora.csilla@pest.gov.hu
aktív korúak ellátásának megállapítása, ápolási díj, családtámogatási kérelem befogadása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, egyéb igazgatási ügyek, időskorúak járadéka, közgyógyászati ellátás megállapítása, tájékoztatás és dokumentumok átvétele
Ügyintézés: hétfőn 12.30-17.30; péntek 8-12 óráig az udvari épületben

ÜGYINTÉZÉSI LEHETŐSÉGEK
Ügyintézés
Nyomtatványok letöltése 

ALAPÍTÓ OKIRAT


Mezőőrök:

Wellmann Ferenc: +36-30-488-3587

Garai Miklós +36-30-857-6195

Gödöllei Attila +36-30-423-2215

Nagy Zoltán +36-70-4911-039

Közterület-felügyelők: 

 +36-30-503-6739 (központi telefonszám)

és +36-30-542-7583

 

Surányi László

Településőr: 

Dernóczi Zoltán +36-70-607-9601

Halász Zsuzsanna 

Körzeti megbízottak:

Tóth Gábor r. törzszászlós +36-20-489-67-21

Szadai Attila +36-20-489-67-22

Keresés 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2019 minden jog fentartva – oldaltérkép