Eseménynaptár

 

Keresés 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

A Bizottság tagjai:

Dr. György Balázs - elnök

Józan Menyhért - képviselő

Szabó Kálmán - képviselő

Szántó Erzsébet - képviselő

Dr. Tüske Zoltán - külsős tag

Suplicz Zsolt - külső

Sándor Miklós - külsős tag

 


2017. évi PJÜT Bizottsági ülések


2017. április 25.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről – véleményezés

2.) Beszámoló az ASE tevékenységéről, kiegészítés

3.) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása, rendelet, mellékletek: I., II., III., IV., V.– véleményezés

4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. módosítása, rendelet-tervezet, 2.sz.melléklet, mellékletek:I.,II., III., IV., V. – véleményezés

5.) Az önkormányzat szabad pénzeszközeinek felhasználása (Kincstárjegy vásárlása) – véleményezés

6.) A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv módosítása – véleményezés

7.) Civil szervezetek részére kiírt pályázat elbírálása és az Alsónémedi Községért Közalapítvány támogatása – véleményezés

8.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

9.) ABÉVA Kft. ügyvezető posztjának újratárgyalása – véleményezés

10.) Településrendezési eszközök készítésére ajánlattevők kiválasztása

11.) Útépítés tervezésére ajánlatkérés

12.) ABÉVA Kft. üzlet bérbeadási ügye (Adidas bolt)

13.) Egyebek

Zárt ülés:

14.)   Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

15.)  Vagyoni ügyek – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. március 28.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Szabadság tér 12/A. bérbeadásának ügye

2.) Fő út 52. sz. alatti üzlethelyiség bérbeadása

3.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre, Lakossági kérdőív összegzése

4.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása, pótelőterjesztés

5.) Beszámoló az ABÉVA 2016. évi tevékenységéről

6.) Belső ellenőri jelentés

7.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

8.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő parképítés kivitelező kiválasztása

9.) Gyermekorvosi és Védőnői rendelő eszközbeszerzés beszállító kiválasztása

10.) Vagyonátadás (Veresmarty u. és környéke)

11.) Útépítések közbeszerzésének eredményhirdetése (8 utca)  - Összefoglaló táblázat  -  Tárgyalási és bontási jegyzőkönyv

Zárt ülés:

12.) Vagyoni ügyek

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. március 14.

Meghívó

1.) Alsónémedi Dózsa Gy. tér 2. szám (815 hrsz.) alatt található Opál-ház könyvtár felújítás kivitelezése

2.) Alsónémedi Ady E. utca - Arany J. utca gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálathoz kapcsolódó járda, parkolók, út és csapadékvíz elvezetés kivitelezéséhez a kivitelező kiválasztása

3.) Kanyaró elleni védőoltás támogatása (pótanyag)

Jegyzőkönyv

2017. február 21.

Meghívó

Zárt ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. és a Tankerület közötti tárgyalásokról

2.) Személyi ügyek

Nyilvános ülés:

3.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2017. évi munkatervének elfogadása

4.) A 2016. évi költségvetés IV. módosítása előterjesztés, mellékletek– véleményezés

5.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása -  beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák  - korábbi kérések – véleményezés

6.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet elfogadása – véleményezés

7.) József Attila utca szilárd burkolattal történő kiépítésére érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

8.) Települési adó - új rendelet elfogadása, régi rendelet hatályon kívül helyezése

9.) A 2017-2020. évre vonatkozó belső ellenőrzés stratégiai terve 

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. február 7.

Meghívó

Zárt ülés:

1.) Vagyoni ügyek: 

- Ingatlanvásárlás 
- Suzuki Ullmann telephely bérbeadásának lehetősége 

Nyilvános ülés:

2.) A Szabadság téri üzletház 12/D. sz. bérlőjének változása, bérbeadás

3.) A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása – véleményezés

4.) Az Állami Számvevőszék V-0909-116/2016. számú ellenőrzései megállapításaira Intézkedési Terv elfogadása – véleményezés

5.) Az államháztartáson kívüli források átadásáról, átvételéről szóló rendelet elfogadása – véleményezés

6.) 2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

7.) Alsónémedi útépítésekhez fizetendő útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló rendeletek megalkotása – véleményezés

8.) Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

9.) Költségvetési átcsoportosítások – véleményezés 

10.) Útépítések műszaki ellenőrének kiválasztása – véleményezés

11.) ASP pályázaton való indulás – véleményezés

12.) ABÉVA Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés megszüntetése– véleményezés

13.) ABÉVA Kft-től a konyhai eszközök átvétele – véleményezés

14.) Tájékoztatás az ABÉVA Kft. és a Tankerület tárgyalásáról – véleményezés

15.) ABÉVA Kft. felhatalmazása az Önkormányzat–ABÉVA Kft.–Tankerület közötti háromoldalú megállapodás felmondására

16.) Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása – véleményezés

Zárt ülés:

17.) Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. évi PJÜT Bizottsági ülések:

2016.november 22.

Meghívó

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények - véleményezés

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv - véleményezés

5.) Vízi-közmű vagyonátadás - véleményezés

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve - véleményezés 

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

10.) Változtatási tilalom elrendelése - véleményezés

11.) Igazgatási szünet elrendelése - véleményezés

Határozatok 2016.11.22. 

Jegyzőkönyv 2016.11.22.


2016.október 25.

Meghívó

  1. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)
  2. Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez
  3. Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve
  4. Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása
  5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  6. Településközpont tervezési pályázat kiírása
  7. 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása
  8. 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása
  9. A házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozatok 2016.10.25.

Jegyzőkönyv 2016.10.25.


2016. szeptember 20.

Meghívó   

1. Hungária Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése  
2. A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése  
3. Az Önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése  
4. Önkormányzat megtakarításainak újbóli lekötése  
5. Közalapítványok beszámolói  
6. Beszámoló az ABÉVA Kft. I. féléves működéséről  
7. Víziközmű-rendszer 2017-2031. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terve.  
7/1. Költségvetési átcsoportosítások véleményezése előterjesztés  
7/2.; 7/3.7/4. Mellékletek GFT-hez
8/1 Költségvetési átcsoportosítások előterjesztés  
8/2. Melléklet: Ajánlat a Nagygödör téri kamerarendszerhez  
9. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás   
10. Házasságkötés engedélyezéséről szóló rendelet véleményezése 

Határozatok 2016.09.20.

Jegyzőkönyv 2016.09.20.


 2016. június 21.

Meghívó  

1. DAKÖV beszámoló

2. Költségvetés I. módosításának véleményezése  

3. Költségvetési átcsoportosítások

4. ABÉVA Kft. I. negyedévi beszámolója

6. Fábry Ügyvédi Iroda beszámolója 

7. Települési adóról szóló rendelet véleméynezése      

Pótanyag: Iskola informatika terem kialakítása

Határozatok 2016.06.21.

Jegyzőkönyv 2016.06.21.


2016. május 25.

Meghívó

Határozatok 2016.05.25.

Bontási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2016.05.25. 


2016. május 17.

Meghívó

Határozatok 2016.05.17.

Ajánlati felhívás

Jegyzőkönyv 2016.05.17.


2016. május 11.

Meghívó   

1/1. KEHOP pályázat pályázatíró kiválasztása - Beruházási javaslat.  

1/2. KEHOP pályázat pályázatíró kiválasztása - Felhívás

Határozatok 2016.05.11.

Melléklet

Jegyzőkönyv 2016.05.11.


2016. április 19.

Meghívó  

1. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és véleményezése  

2. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója, szükség szerint döntés hozatala

3. Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről  

4. Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása  

5. A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása és véleményezése  

6. Energetikai pályázaton való indulás  

7. Szennyvíz vízi közmű vagyonértékelés aktualizálása  

9. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása  

Határozatok 2016.04.19.

Jegyzőkönyv 2016.04.19.


2016. március 22.

Meghívó

1. Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatója

2. 2015. évi belső ellenőri jelentés

3. 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

4. ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

5. ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

6. Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

7. Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

8. Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

9. Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

10. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

11. Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

12. Bölcsőde paramétereinek meghatározása

Határozatok 2016.03.22.

Jegyzőkönyv 2016.03.22.


2016. február 23.

Együttes ülés

Meghívó

1. Bölcsőde helyének kiválasztása

Határozatok 2016.02.23. 

Jegyzőkönyv 2016.02.23.


2016. február 16.

Meghívó 

1. 2016. évi munkaterv  

2. Fő út 56. üzlethelyiség bérlete 

3. Szabadság tér 12. bérlete  

4. 2015.évi költségvetés V. módosítása 

5. 2016.évi költségvetés véleményezése 

6. Beszerzési szabályzat véleményezése 

7. Teljesítmény-követelmények (Polgármesteri Hivatal) 

8. Bölcsőde helyének kijelölése 

9. Műszaki ellenőr kiválasztása (Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő) 

10. Közalapítvány kérelme

Határozatok 2016.02.16.

Jegyzőkönyv 2016.02.16.


2016. január 26.

Meghívó  

1. ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos döntések  

Mellékletek:  1/1. Határozati javaslatok  

1/2. Ügyvezető jutalmazása  

1/3. Iskola takarítása közbeszerzés 

1/4. Józan Kft. bérleti jogviszonya 

2. Beszerzési szabályzat 

3. Háziorvosi Ügyeleti Társulás   

Határozatok 2016.01.26.

Jegyzőkönyv 2016.01.26.


Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai (2011.01.12-2015.12.10.)


A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@upcmail.hu


Keresés 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép