Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

A Bizottság tagjai:

Dr. György Balázs - elnök

Józan Menyhért - képviselő

Szabó Kálmán - képviselő

Szántó Erzsébet - képviselő

Dr. Tüske Zoltán - külsős tag

Suplicz Zsolt - külső

Sándor Miklós - külsős tag

 


 

PJÜT Bizottság 2018. évi ülései

 

2018. április 19.

Meghívó

1.) Nemzetgazdasági Minisztérium Pm_Onkormut_2018 pályázaton való önerő biztosítása (Halászy Károly utca Fő út – „Lakott terület vége” tábla közötti szakasza, valamint Rákóczi utca Haraszti út – Liliom u. közötti szakasza)

2.) Halászy Károly Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kiírt pályázaton való indulás

Pótanyagok:

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. március 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló az ABÉVA Kft. 2017. évi tevékenységéről – véleményezés

2.) ABÉVA Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítása – véleményezés

3.) ABÉVA Kft. könyvvizsgálójának kiválasztása és díjazásának megállapítása

– véleményezés

4.) Beszámoló az ABÉVA Kft. Tankerülettel történt tárgyalásáról – véleményezés

5.) 2017. évi belső ellenőrzési jelentés

6.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

7.) Települési adórendelet elfogadása – véleményezés

8.) Alpolgármester „javadalmazása” – véleményezés

9.) Pályázatíró kiválasztása Halászy Károly utca útépítés – véleményezés

10.) Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

11.) Alsónémedi köztemetői épület nyílászárócseréjére ajánlattevők kiválasztása

12.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele

Zárt ülés:

13.)       Ingatlan értékesítéssel-vásárlással kapcsolatos ügyek

14.)       Tájékoztatás a köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés miatti Kormányhivatali megkeresésről

Pótanyagok:  folyószámla kivonat  , értékpapír kimutatás  

Határozatok

Jegyzőkönyv

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. február 27.

Meghívó

1.) A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 2018. évi munkatervének elfogadása

2.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása – véleményezés: szöveges rész  - táblázatok

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés: előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  intézményi kérések - egyéb kérések 

4.)Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása – véleményezés

5.)Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

6.)Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

7.)Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása – véleményezés

8.)Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása – véleményezés

9.)Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula) – véleményezés

10.)Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása – véleményezés

11.)ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata) – véleményezés

12.)ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata) – véleményezés

Zárt ülés:

13.)Vagyonnyilatkozatok formai ellenőrzése és nyilvántartásba vétele

Pótanyagok    -  folyószámla kivonat  , értékpapír kimutatás  


Határozatok

Jegyzőkönyv

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2018. február 13.

Meghívó

1.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása – véleményezés

 2.)  Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése – véleményezés

 3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

4.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása  – véleményezés

5.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása – véleményezés  

6.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása – véleményezés

7.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása – véleményezés

8.)  Közbeszerzési eljárások indítása – véleményezés

9.)  Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása – véleményezés

10.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése – véleményezés

11.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása – véleményezés

12.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása – véleményezés

13.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása – véleményezés

14.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása – véleményezés

15.) Alsónémedi, Fő út 56. szám alatti épületrész bérleti szerződésének meghosszabbítása

16.) Szabadság tér 12/D. sz. alatti üzlethelyiség bérbevétele 

Pótanyagok:    -  folyószámla kivonat értékpapír kimutatás  

Határozatok

Jegyzőkönyv2017. évi PJÜT Bizottsági ülések >>>


2016. évi PJÜT Bizottsági ülések >>>


Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai (2011.01.12-2015.12.10.)


A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu


Keresés
 


 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2018 minden jog fentartva – oldaltérkép