Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

A Bizottság tagjai 2014. novembertől:

Zsin Géza – elnök

Kiss Miklós - képviselő

Szabó Kálmán - képviselő

Török Lajosné - képviselő

Bálint Sándor - külsős tag

ifj. Marosi Boldizsár - külsős tag

Tüske Tamás - külsős tag

 


          TKM Bizottság 2018. évi ülései

 

2018. november 26.

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciója - véleményezés

2.)             4604 jelű országos közút elnevezése

3.)             Belterületbe csatolási kérelem (061/33 hrsz)

4.)             Egyebek

Zárt ülés:

5.)             Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlási, -eladási ügy)

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

2018.október 29.

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            HÉSZ véleményezése

2.)            Településközpont közlekedésfejlesztési tanulmánytervének véleményezése

3.)            Csapadékvíz elvezetés pályázatának  előkészítése

4.)            Alsónémedi 061/5 és 061/6 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása  

5.)            Egyebek

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

 

2018.szeptember 24. 

 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)             Beszámoló a Mezőőri Szolgálat tevékenységéről

2.)             2716 és 2721 hrsz-ú utak tulajdonba vétele ajándékozással

3.)             Belterületbe csatolási kérelem (0322/1-3 hrsz)

4.)             Elővásárlási jogról való lemondás (0204/60 hrsz-ú földterület)

5.)             057 hrsz-ú út elnevezése (Penny út)

6.)             Lakóterület fejlesztés feltételeinek meghatározása

7.)             Téli síkosságmentesítés

8.)             Egyebek

 

Határozatok

Jegszőkönyv 

 

2018. június 25.


 

Meghívó

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

1.)            Települési úthálózat forgalmi rendjének felülvizsgálata – véleményezés

2.)            Belterületbe csatolási kérelem (081/135-138 hrsz) – véleményezés

3.)            Egyebek

 

Határozatok

Jegyzőkönyvek

 

 

 

 

 

2018. április 23.

Meghívó

Nyílt ülés: 

1.)            Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről

2.)            Településképi rendelet (TKR) elfogadása

3.)            117/2010. (IV. 30.) sz. önkormányzati határozat módosítása (belterületbevonás)

4.)            Kamerarendszer fejlesztése

5.)            Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyvek

 

         TKM Bizottság 2018. évi ülései

2018. március 26.

Meghívó

Nyílt ülés: 

1.)          Mezőőrség beszámolója

2.)          Napelempark létrehozása a 0263/14 hrsz-ú ingatlanon – véleményezés

3.)          Pályázaton való indulásról döntés (belterületi utak felújítása) – véleményezés

4.)          Járdaépítés a Haraszti út Deák F. u. – Arany J. u. közötti szakaszán – véleményezés

5.)          Egyebek

Zárt ülés: 

6.) Ingatlan vásárlással kapcsolatos ügyek 

 

Határozatok

Jegyzőkönyvek

TKM Bizottság 2018. évi ülései

2018. február 26.

Meghívó

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

2.)Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

3.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása – véleményezés: előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

intézményi kérések - egyéb kérések 

4.) Egyebek


Határozatok

Jegyzőkönyvek


2018.február 12.

Meghívó

1.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK – véleményezés

2.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása – véleményezés

3.) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása – véleményezés

4.) Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyvek


2017. évi TKM Bizottsági ülések >>>

2016. évi TKM Bizottsági ülések >>>

A TKM Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai >>>


 

A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, F? út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@upcmail.hu


Keresés
 


 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2018 minden jog fentartva – oldaltérkép