Eseménynaptár

 

Keresés/files/statics/testuleti_meghivok_es_anyagok/2017_/2017_11_29_/telepulesfejl._2017.11.27._megh.pdfTelepülésfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 

A Bizottság tagjai 2014. novembertől:

Zsin Géza – elnök

Kiss Miklós - képviselő

Szabó Kálmán - képviselő

Török Lajosné - képviselő

Bálint Sándor - külsős tag

ifj. Marosi Boldizsár - külsős tag

Tüske Tamás - külsős tag

 


2017. évi TKM Bizottsági ülések

2017. november  27.

Meghívó

1.) 3057/6 hrsz-ú ingatlan (út) térítésmentes felajánlása

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. október 24.

Meghívó

1.) 3059 és 3060 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlása

2.) 069/28 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

3.) 081/85-86, 081/88-89 és 081/119 hrsz-ú szántókra vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

4.) Mrázné Borbély Tímea belterületbe csatolási kérelme (058/67 és 058/68 hrsz) és a 058/67 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása

5.) Nagy Gábor belterületbe csatolási kérelme (061/52-59 hrsz)

6.) Településszerkezeti terv véleményezési szakaszának lezárása

7.) „Új” köztemető parkosítása, fásítása

8.) 171/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat kiegészítése (kerékpárút)

9.) Somogyi Béla út 15+150-15+335 kmsz közötti szakaszának átminősítése és Önkormányzati tulajdonba kerülése (településközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan)

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. szeptember 25.

Meghívó

1.) Mezőőri Szolgálat beszámolója

2.) Területátadási szerződés (Gál József)

3.) Főépítészi beszámoló (új HÉSZ, TKR és TAK)

4.) Településközpont és Polgármesteri Hivatal tervezési szerződésére felhatalmazás

5.) Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. június 26.

Meghívó

1.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

2.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

4.)  Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz-ú ingatlanon 

5.)  Déli iparterülettel kapcsolatos kérés, felajánlás (HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény)

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. április 24.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről – véleményezés

2.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

3.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

4.) Egyebek:

– Az új HÉSZ jelenlegi állása 

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. március 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Mezőőri beszámoló

2.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésre, Lakossági kérdőív összegzése

3.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

4.) UPC Magyarország Kft. kérelme

5.) Fő úti erdő buszváró kialakítási kérelem

6.) Egyebek

Zárt ülés:

7.) Vagyoni ügy

Határozatok

Jegyzőkönyv

2017. február 20.

Meghívó

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület) - véleményezés

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása - beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák  - korábbi kérések - véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. február 6.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)  2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

2.)  Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

3.) Változtatási tilalom elrendelése külterületi ingatlanokra

4.)  Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

5.)  Alsónémedi Önkormányzati Konyha körüli problémák tisztázása

6.) Egyebek

 Zárt ülés:

7.)  Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlás) – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. évi TKM Bizottsági ülések

2016. november 21.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Bölcsőde helyének kijelölése kapcsán HÉSZ módosítása – véleményezés

2.) Változtatási tilalom elrendelése – véleményezés

3.) Egyebek

 Zárt ülés:

4.) Személyi ügy

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. október 24.

Meghívó

1.  Komposztmester Kft. kérelme övezeti átsoroláshoz

2. Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez

3. Bgránit Kft. telephely kialakítása

4. Kiss Menyhért Kft. állásfoglalás kérése helyi védelem tárgyában

5. Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve

6. 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása

7. Településközpont tervezési pályázat kiírása

8. 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása

9. A házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozatok 2016.10.24.

Jegyzőkönyv 2016.10.24.


2016. szeptember 19.

Meghívó   

2. Településközpont tervezése - véleményezés  

3. Javaslat a településrendezési eszközök jóváhagyásának folytatására – véleményezés  

4. Alsónémedi hatályos helyi építési szabályzata (HÉSZ) pontosító módosításának véleményezése  

5. Egészségügyi beszámolók

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. június 20.

Meghívó  

2. Naperőműpark létrehozása ügyében állásfoglalás – véleményezés 

3. Mart aszfalt és tört beton feldolgozása ügyében állásfoglalás (UZ-TRANS Kft. tevékenységbővítés) – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. április 18.

Meghívó

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. március 21.

Meghívó

1. Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

2. Józan Kft. közútkezelői hozzájárulás kérelme

3. Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

Pótanyag: 4. 061/46 és 061/49. hrsz utak átadása

határozatok

Jegyzőkönyv


2016. február 23.

Együttes ülés

Meghívó

1. Bölcsőde helyének kiválasztása

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. február 15.

Meghívó 

1. 2016.évi költségvetés 

2. Bölcsőde helyének kijelölése

Határozatok

Jegyzőkönyv


2016. január 26.

Meghívó  

1/1. ABÉVA Kft. működése

Határozatok

Jegyzőkönyv


 

A Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság korábbi üléseinek dokumentumai


 

A Képviselő-testület és a Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, F? út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@upcmail.hu


KeresésAlsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép