Eseménynaptár

 

Keresés  


Alsónémedi településképi arculati kézikönyve

Letöltés

Lapozható pdf >>>

Rendelet-tervezet

 


Meghívó lakossági fórumra

A településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. törvénynek megfelelően Településképi Arculati Kézikönyvet és településképi rendeletet készítünk, melynek célja, hogy meghatározza a település jellemzőit, értékeit, eltérő karakterű településrészeit, majd eszerint építészeti ajánlásokat fogalmazzon meg szöveges és képi formában a településkép védelméhez, javításához, fejlesztéséhez. Az arculati kézikönyv kidolgozása előfeltétele a településképi rendeletnek, mely megalkotása szintén e törvényből adódó új feladata az önkormányzatoknak. Alsónémedi Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyv előkészítését megrendelte, az előkészítő tervezés megkezdődött.

A készülő Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet előzetes ismertetéséről Alsónémedi településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendeletnek megfelelően lakossági fórumot tartottunk 2017. október 19-én 18.00. órakor a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárban.

A bemutatott anyag Alsónémedi Önkormányzat honlapján a http://alsonemedi.hu/static/arculat oldalon megtekinthető.

A fórumon elhangzottak, valamint az azt követő 8 napon belül beérkezett javaslatok alapján elkészült munkaközi anyag partnerségi egyeztetése érdekében ismételten lakossági fórumot tartunk

 2017. november 9-én 18.00. órakor

a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárban.

Kérem Önöket, hogy a fórum keretében szóban foglalják össze véleményüket arról, hogy mit tartanak Alsónémedi különböző területein a településképben védendő értéknek, milyennek gondolják a település megjelenését a jövőben. Küldjék meg javaslataikat a település különböző területeit érintő arculati fejlesztésről.

A lakossági fórumot követő 8 napon belül 8 napon belül írásos észrevételeket tehetnek papír alapon a Polgármesternek címezve az Önkormányzat címére történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben a szabone.juli@alsonemedi.hu e-mail címre történő megküldéssel

 

Alsónémedi, 2017. október 26.

 

Tisztelettel:

 Vincze József polgármester


Keresés  


Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2018 minden jog fentartva – oldaltérkép