Eseménynaptár

 

KeresésKommunális és szelektív hulladék elszállítása

 

  ÜGYFÉLSZOLGÁLATI  NAP  VÁLTOZÁS!

 

2017. október 31-én a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélfogadás elmarad!

 

FELHÍVÁS ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKOK ÜGYÉBEN!

Idei utolsó zöldhulladék szállítási nap: 2017. november 29. szerda!

A korábbi hónapokban sokan éltek a zöldhulladék ingyenes elszállításának lehetőségével és átvették az ingyenes zsákokat az Ügyfélszolgálaton. Aki az ingyenes zsákokat már átvette, az 200,- Ft-os áron vásárolhat zsákot az alábbi üzletekben:
– Gábor-Ker Conto Kft. (Széchenyi-Hunyadi u. sarkán),
– NON-STOP ANNO Kft. (Szabadság tér).

Az ingyenesen juttatott zölhulladékos zsákok átvétele továbbra is keddenként 16-18 óra között történik a Polgármesteri Hivatal Tikárságán! A zsákok átvételéhez kérem, hozzák magukkal az adóazonosító számukat, ha pedig nem a szerződő fél jön érte meghatalmazást).

 ♣

FELHÍVÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS ÜGYÉBEN!

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása – és Önkormányzatunk tapasztalata – szerint az elmúlt 6 hónapban látványosan és nagy mértékben romlott a település lakosságának környezettudatossága: míg korábban a sárga fedelű „szelektív” edény 10-15-%-ban tartalmazott kommunális hulladékot, addig mostanra ez az arány 25-35 %-ra emelkedett.

A lakosság háztartásonként és részletesen írásban tájékoztatást kapott a szelektív gyűjtőedénybe helyezhető hulladékfajtákról. A mostanra kialakult arány a munkát nagy mértékben megnehezíti, sőt ellehetetleníti és jelentős többletköltséget okoz.

A szelektív gyűjtés megvalósításának érdekében  figyelmesebben válogassák a hulladékot! 

Amennyiben a szelektív edénybe kommunális hulladékot helyeznek, szállítóink nem fogják üríteni az edényt,  aminek okáról természetesen írásban értesítést hagynak a helyszínen!

 ♣

Szállítási napok: Hétfő-kedd

Módosított szelektív szállítási naptár 2017.

2017. évi szállítási rend

 

Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zrt. 

Cím: 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.

KÜJ azonosító: 103 175 834 - KTJ-azonosító: 100 549 934 - Statisztikai számjel: 24662837-3811-114-07 - Adószám: 24668737-2-07 - Cégjegyzékszám: 07-10-001420

Bankszámlaszám:12023008-00181708-00100000

Telefon: 06-22/576-070 Telefax: 06-22/576-071 E-mail: info@vertikalrt.hu

Önkormányzati rendelet letöltése

Közszolgáltatási szerződés letöltése

Közérdekű tájékoztató a hulladékgazdálkodásban használható hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatos kárrendezésről

PANASZKEZELÉS: 

Tájékoztatás

Kárkezelés

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

HELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGEI:

Győrvári István Lászlóné 

Minden kedden 16-18 óra között az Alsónémedi, Fő út 58. sz. alatt (Alsónémedi Polgármesteri Hivatal, Titkárság). Csak ebben az időpontban: 337-101/11 

E-mail: hulladekszallitas@alsonemedi.hu

A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK:

Új fogyasztó bejelentése (új)

Közületi közszolgáltatási szerződés

Nyilatkozat (kedvezményezettek részére minden esetben ezt a nyomtatványt ki kell tölteni)

Használóváltozás bejelentése (új)

Edényzetmódosítás bejelentése (új)

Névváltozás bejelentése (új)

Postacím változás bejelentése (új)

Szüneteltetés bejelentése (új)

Megszüntetés bejelentése (új)

Matricákkal kapcsolatos problémák

Számlaszámmal kapcsolatos nyomtatvány

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS:

A Vertikál Nonprofit Zrt. évente 1 alkalommal térítésmentesen biztosítja - az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban - a háztól történő, háztartásban keletkezett lom elszállítását. Pl. feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méret? anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék,  egyéb mez?gazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
- heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységb?l származó hulladék.

Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé a 06-24-535-535 telefonszámon. (A telefonáláskor azonosító számára szükség lesz, mely a számlán megtalálható!)

KeresésAlsónémedi Nagyközség – © 2010-2017 minden jog fentartva – oldaltérkép