Eseménynaptár

 

Keresés  


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Vincze József polgármester polgarmester@alsonemedi.hu 29/337-101/11
Kozma Miklós alpolgármester kozma.miklos@alsonemedi.hu 30-9657-813
Dr. György Balázs gyorgy.balazs@alsonemedi.hu 30-9498-444 
Józan Menyhért jozan.menyhert@alsonemedi.hu 30-931-2581
Kiss Miklós kiss.miklos@alsonemedi.hu 20-3238-743
Szabó Kálmán szabo.kalman@alsonemedi.hu 30-966-5550
Szántó Erzsébet szanto.erzsebet@alsonemedi.hu 20-4264-153
Török Lajosné torok.lajosne@alsonemedi.hu 20-472-2446
Zsin Géza zsin.geza@alsonemedi.hu 70-771-2385

 


Bizottságok

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság tagjai:

Dr. György Balázs elnök

Józan Menyhért 

Szabó Kálmán

Szántó Erzsébet 

Dr. Tüske Zoltán

Suplicz Zsolt

Sándor Miklós

A Bizottság tagjai:

Szántó Erzsébet elnök

Dr. György Balázs 

Török Lajosné 

 Zsin Géza 

Kiss Istvánné

Palánszky Tamás

Szabó Éva

A Bizottság tagjai:

Zsin Géza elnök

Kiss Miklós 

Szabó Kálmán 

Török Lajosné 

 Bálint Sándor 

ifj. Marosi Boldizsár 

Tüske Tamás 

PJÜT Bizottság
KESZ Bizottság
TKM Bizottság
     
Korábbi PJÜT ülések
Korábbi KESZ ülések
Korábbi TKM ülések

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről


A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve

LETÖLTÉS

A Képviselő-testület ülései:

 

2018. február 28.

Meghívó

Nyilvános ülés

1.) A 2017. évi költségvetés V. módosítása: szöveges rész  - táblázatok

2.) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása:

előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

- intézményi kérések - egyéb kérések 

3.) Civil szervezetek részére pályázat kiírása

4.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület)

5.) Kossuth úti iskolaépület átalakítás tervezői ajánlatának elbírálása, tervező kiválasztása

6.) Orvosi rendelő műszaki ellenőr kiválasztása

7.) Alsónémedi Északi Vállalkozói Terület – Temető között kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

8.) Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ között járda- kerékpárút útépítési műszaki ellenőri feladatainak ellátása

9.) Veresmarty J. utca műszaki ellenőr kiválasztása

10.) Településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárás lezárása

11.) Lakodalmak bérleti díjának emelése (Iskola Aula)

12.) Fő út 54. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása

13.) ABÉVA Kft. Felügyelőbizottságának Ügyrendje (FEB javaslata)

14.) ABÉVA Kft. Ügyvezetőjének díjazása (FEB javaslata)

15.) Javaslat a Kertváros Szociális Központ által nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és személyi térítési díjának módosítására

16.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

17.) Teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása

18.) Polgármester beszámolója az előző ülésen hozott határozatok végrehajtásáról és az ülések között tett fontosabb intézkedéseiről

19.) Egyebek:
– Szóbeli beszámoló a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről

Zárt ülés:

20.) Termőföld adás-vételi szerződés jóváhagyásának megtagadásával kapcsolatos kifogás elbírására

Pótanyagok:  TKMB kivonat  -  KESZB kivonat  -  PJÜTB kivonat  -  folyószámlakivonat  -  állampapír kimutatás

 

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

2018. február 14.

Meghívó

Nyilvános ülés: 

1.) 2017. évi költségvetés beterjesztése (az ülésen kerül kiosztásra)

előterjesztés   -  rendelet-tervezet  - táblázatok:   1.  2.  3.  4.  5.  6.  

2.) Bölcsőde működtetési feltételeinek meghatározása

3.) Váci Egyházmegyei Szamaritánus Szolgálat Intézmény-fenntartó Központ Szentjánosbogár Katolikus Családi Napközi Hálózat – ABÉVA Kft. – Önkormányzat közötti háromoldalú megállapodás megszüntetése

4.) Településarculati Kézikönyv (TAK) elfogadása előterjesztés, TAK

5.) Településszerkezeti Terv (TSZT) elfogadása szöveges rész -  térkép

6) Veresmarty J. utca kiépítésére útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

7.) Önkormányzati utak forgalmi rendje felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása, tervező kiválasztása 

8.) Beszerzések, kivitelezések ajánlattevőinek kiválasztása   

9.) Helyi Építési Szabályzat tervezőjének kiválasztása

10.) 221/2017. (X. 25.) önkormányzati határozat módosítása

11.) Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

12.) Közbeszerzési eljárások indítása

13.) Központi orvosi rendelő pályázatához projektmenedzser kiválasztása

14.) Az Önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

15.) 27/2017. (II. 08.) önkormányzati határozat visszavonása

16.) A képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása

17.) Polgármester 2018. évi szabadságának ütemezési terve 

18.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

19.) Alsónémedi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

20.) A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

21) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

Pótanyagok: TKMB kivonat  -   KESZB kivonat  -   PJÜTB kivonat  - bontási jk. HÉSZ tervezés  - bontási jk. utak forgalmi rendje  -  folyószáma kivonat  értékpapír kimutatás  

határozatok

jegyzőkönyv

videofelvétel

 

 Képviselő-testület 2017. évi ülései


Képviselő-testület 2016. évi ülései


Egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendeletek

Tájékoztató a döntéshozatal rendjéről

 

A Képviselő-testület 2011.01.12-2015.12.10-e közötti üléseinek dokumentumai.

A Képviselő-testület 2010. évi jegyzőkönyvei és anyagai, valamint az "új" Képviselő-testület bizottságainak jegyzőkönyvei és anyagai az Önkormányzati archivum, Választás 2010 menüpont alatt érhetők el!

A Képviselő-testület döntései:

Határozatok:  2007.  2008.  2009.   2010.   2011.  2012. 2013.  2014.  2015.

2016.   2017.


Képviselő-testület és Bizottságok elérhetősége:

2351 Alsónémedi, Fő út 58.  (2351 Alsónémedi, Pf.: 1.)
Tel.: 29/337-101, 29/337-362
Fax.: 29/337-250
E-mail: alsonemedi@alsonemedi.hu

Keresés  


Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2018 minden jog fentartva – oldaltérkép