Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

2016.november 22.

Meghívó

1.) A 2016. évi költségvetés III. módosítása – véleményezés

2.) A helyi adópolitika érvényesülése, a 2017. évi adómértékek - véleményezés

3.) 2017. évi költségvetési elképzelések, irányok, intézményi igények - véleményezés

4.) 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv - véleményezés

5.) Vízi-közmű vagyonátadás - véleményezés

6.) Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása – véleményezés

7.) Beszámoló az ABÉVA 2016. III. negyedéves tevékenységéről

8.) ABÉVA Kft. 2017. évi üzleti terve - véleményezés 

9.) Ócsa-Alsónémedi központi háziorvosi ügyeleti feladatokat ellátó Nagykadácsi Egészségügyi Szolgáltató Kft. meg megbízási díjának felülvizsgálata – véleményezés

10.) Változtatási tilalom elrendelése - véleményezés

11.) Igazgatási szünet elrendelése - véleményezés

Határozatok 2016.11.22. 

Jegyzőkönyv 2016.11.22.

 


2016.október 25.

Meghívó

  1. A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 11/2000. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosítása (urnasírhelyek bérleti díja)
  2. Az Alsónémedi Sportegyesület részére tulajdonosi hozzájárulás konténeröltöző építéséhez, jelzálogjog bejegyzéshez
  3. Téli síkosság-mentesítés intézkedési terve
  4. Költségvetési átcsoportosítások tárgyalása, elfogadása
  5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  6. Településközpont tervezési pályázat kiírása
  7. 052/24 hrsz-ú földrészlet állami tulajdonba adása
  8. 061/46 és 061/49 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba adása
  9. A házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-tervezet véleményezése

Határozatok 2016.10.25.

Jegyzőkönyv 2016.10.25.


2016. szeptember 20.

Meghívó   

1. Hungária Zrt. felszámolásával kapcsolatos döntés véleményezése  
2. A 2016. évi költségvetés II. módosításának véleményezése  
3. Az Önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése  
4. Önkormányzat megtakarításainak újbóli lekötése  
5. Közalapítványok beszámolói  
6. Beszámoló az ABÉVA Kft. I. féléves működéséről  
7. Víziközmű-rendszer 2017-2031. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési Terve.  
7/1. Költségvetési átcsoportosítások véleményezése előterjesztés  
7/2.; 7/3.7/4. Mellékletek GFT-hez
8/1 Költségvetési átcsoportosítások előterjesztés  
8/2. Melléklet: Ajánlat a Nagygödör téri kamerarendszerhez  
9. Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás   
10. Házasságkötés engedélyezéséről szóló rendelet véleményezése 

Határozatok 2016.09.20.

Jegyzőkönyv 2016.09.20.


2016. június 21.

Meghívó  

1. DAKÖV beszámoló

2. Költségvetés I. módosításának véleményezése  

3. Költségvetési átcsoportosítások

4. ABÉVA Kft. I. negyedévi beszámolója

6. Fábry Ügyvédi Iroda beszámolója 

7. Települési adóról szóló rendelet véleméynezése      

Pótanyag: Iskola informatika terem kialakítása

Határozatok 2016.06.21.

Jegyzőkönyv 2016.06.21.


2016. május 25.

Meghívó

Határozatok 2016.05.25.

Bontási jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2016.05.25. 


2016. május 17.

Meghívó

Határozatok 2016.05.17.

Ajánlati felhívás

Jegyzőkönyv 2016.05.17.


2016. május 11.

Meghívó   

1/1. KEHOP pályázat pályázatíró kiválasztása - Beruházási javaslat.  

1/2. KEHOP pályázat pályázatíró kiválasztása - Felhívás

Határozatok 2016.05.11.

Melléklet

Jegyzőkönyv 2016.05.11.


2016. április 19.

Meghívó  

1. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásának megtárgyalása és véleményezése  

2. Fábry ügyvédi iroda tájékoztatója, szükség szerint döntés hozatala

3. Beszámoló a temetkezési közszolgáltatás helyzetéről  

4. Civil szervezetek részére kiírt pályázatok elbírálása  

5. A Helyi kitüntetésekről szóló 12/2012. (IV. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosítása és véleményezése  

6. Energetikai pályázaton való indulás  

7. Szennyvíz vízi közmű vagyonértékelés aktualizálása  

9. Alsónémedi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása  

Határozatok 2016.04.19.

Jegyzőkönyv 2016.04.19.


2016. március 22.

Meghívó

1. Fábry Ügyvédi Iroda tájékoztatója

2. 2015. évi belső ellenőri jelentés

3. 2016. évi Belső ellenőrzési terv módosítása

4. ABÉVA KFT. 2015. évi beszámolójának elfogadása

5. ABÉVA KFT. iskolaügy, bérleti szerződés módosítása

6. Víz közművagyon és szennyvíz közművagyon bérleti díjának módosítása

7. Halászy Károly utcáról nyíló 952 hrsz-ú út rendezése

8. Kossuth Lajos utcai iskola épületen elvégzendő munkálatok

9. Református Egyházközség kérelme – 1848/2. hrsz.

10. Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása

11. Az önkormányzat megtakarításainak befektetésként való elhelyezése

12. Bölcsőde paramétereinek meghatározása

Határozatok 2016.03.22.

Jegyzőkönyv 2016.03.22.


2016. február 23.

Együttes ülés

Meghívó

1. Bölcsőde helyének kiválasztása

Határozatok 2016.02.23. 

Jegyzőkönyv 2016.02.23.


2016. február 16.

Meghívó 

1. 2016. évi munkaterv  

2. Fő út 56. üzlethelyiség bérlete 

3. Szabadság tér 12. bérlete  

4. 2015.évi költségvetés V. módosítása 

5. 2016.évi költségvetés véleményezése 

6. Beszerzési szabályzat véleményezése 

7. Teljesítmény-követelmények (Polgármesteri Hivatal) 

8. Bölcsőde helyének kijelölése 

9. Műszaki ellenőr kiválasztása (Opál-ház és Gyermekorvosi rendelő) 

10. Közalapítvány kérelme

Határozatok 2016.02.16.

Jegyzőkönyv 2016.02.16.


2016. január 26.

Meghívó  

1. ABÉVA Kft. működésével kapcsolatos döntések  

Mellékletek:  1/1. Határozati javaslatok  

1/2. Ügyvezető jutalmazása  

1/3. Iskola takarítása közbeszerzés 

1/4. Józan Kft. bérleti jogviszonya 

2. Beszerzési szabályzat 

3. Háziorvosi Ügyeleti Társulás   

Határozatok 2016.01.26.

Jegyzőkönyv 2016.01.26.

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2021 minden jog fentartva – oldaltérkép