Rendeletek

A hatályos rendeletek 2013. július 01-től a Nemzeti Jogszabálytár felületére is feltöltésre kerülnek!

http://njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI RENDELETEK, KONCEPCIÓK, TERVRAJZOK

HÉSZ egységes szerkezet 2021.09-17-től Térképek letöltése: 1. 2. (új 2021.06.30-tól) 3.

HÉSZ módosítások 2021.09.17 - től:

A helyi építési szabályzat módosítása (2024.04.30. napon lépett hatályba) 1., 2.

A helyi építési szabályzat módosítása (2024.02.14. napon lépett hatályba)

A helyi építési szabályzat módosítása (2023.06.01. napon lépett hatályba)

A helyi építési szabályzat módosítása (2023.03.31. napon lépett hatályba)

A helyi építési szabályzat módosítása (2023.02.04. napon lépett hatályba)

A helyi építési szabályzat módosítása (2021.09.02. kihirdetés, 15. napon lépett hatályba)

HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetése - tervmódosítás részterületeinek bemutatása (2022.06.23)

A közterület használata és az utcanév és házszámtáblák kihelyezésének szabályairól (2019.05.04-től)

A településkép védelméről 2019.06.28-tól

A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól (2018.novembertől)

Fenntartható Fejlődés Helyi Program - Tájékoztató Alsónémedi környezeti állapotáról 2014.

Alsónémedi természeti értékeinek helyi védelme 2016. január 01-től hatályos rendelet

 

Településfejlesztési koncepció 2011.

Településszerkezeti terv (2018.03.14-től érvényes)

Alsónémedi Környezetvédelmi programja - 2007. évi felülvizsgálat2009. évi felülvizsgálat

Alsónémedi Fő utcájának a megújítása - BCE hallgatóinak ötlettervei

Környezetvédelmi alap létrehozása

Helyi védettség megszüntetése

Egyes közterületek védett övezetté nyilvánítása

Járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakítása és a járművek parkolási rendelet 2012.11.28-tól

 

Helyi Hulladékgazdálkodási Terv 2010-1015 + részletes 2004-2009

Veresmarty József utca kiépítése

József Attila utca kiépítése

Tulipán utca kiépítése

Vásártér utca kiépítése

Nefelejcs utca kiépítése

Róna utca kiépítése

Somogyi Béla utca útépítés

Ibolya utca kiépítése

Május 1. tér kiépítése

Felsőerdősor utca kiépítése

Aranyág utca Kiépítése

Mátyás király utca kiépítése

Diófa utca kiépítése

Nyárfa utca kiépítése

Zrínyi Miklós utca kiépítése

Bajcsy-Zsilinszky utca kiépítése

Petőfi utca kiépítése

Jókai utca kiépítése

Kinizsi utca kiépítése

Vörösmarty utca kiépítése

Kölcsey utca kiépítése

Ó utca kiépítése

Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje 2013.07.01-től

KONCEPCIÓK ÉS SZABÁLYZATOK

Beszerzési és Közbeszerzési szabályzatok 2020.10.01-től intézményenként:

Önkormányzat (és Hivatal) Beszerzési Szabályzata

Önkormányzat (és Hivatal) Közbeszerzési Szabályzata

Konyha Beszerzési Szabályzata

Konyha Közbeszerzési Szabályzata

Művelődési Ház Beszerzési Szabályzata

Művelődési Ház Közbeszerzési Szabályzata

Óvoda Beszerzési Szabályzata

Óvoda Közbeszerzési Szabályzata

ABÉVA Kft. Beszerzési Szabályzata

ABÉVA Kft. Közbeszerzési Szabályzata

 

Arculati kézikönyv: letöltés - lapozható formátumrendelet tervezet

Gazdasági Program 2019-2024

Beszerzési és Közbeszerzési szabályzatok 2020.10.01-től intézményenként

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

Közbeszerzési szabályzat 2020.10.01-től -  Közbeszerzési szabályzat KEOP pályázathoz

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2022.05.25-től

Sportfejlesztési koncepció 2011-2014

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére 2017.01.01.-től -  Kérelem nyomtatvány letöltése

Szabályzat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Kulturális Koncepció

Közbiztonsági koncepció

Környezetvédelmi Program

Vízelvezetési koncepció 1. 2. további anyagok a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető

Forgalomtechnikai Felülvizsgálat

MÓDOSÍTÓ RENDELETEK KIHIRDETETT FORMÁJA

(kivéve költségvetéssel kapcsolatos rendeletek)

2024.

10.2024.VII.15. 2024. évi költségvetés I. módosítása

9.2024.V.31. Az önkormányzat 2023. évi zárszámadása

8.2024.IV.30. A helyi építési szabályzat módosítása (2024.04.30. napon lépett hatályba)

7.2024.IV.30. A helyi építési szabályzat módosítása (2024.04.30. napon lépett hatályba) 

6.2024.IV.30. 2023. évi költségvetés módosítása 

5.2024.III.14. az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

4.2024.II.13. A helyi építési szabályzat módosítása (2024.02.14. napon lépett hatályba)

1.2024.I.31. Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs hatályon kívül helyezéséről 

2.2024.I.31. Köztisztviselők juttatásának módosítása

3.2024.I.31. Anyakönyvi események módosítása

2023.

21/2023.(XII.13.) 2023. évi költségvetés módosítása

20/2023. (XII.13.) igazgatási szünet és köztisztviselők napja 2024. év

18/2023. (IX.27.) 2023. évi költségvetés módosítása

17/2023. (IX.27.) Deregulációs rendelet

16/2023. (IX.27.) temetkezési rendelet módosítása

15.2023.VIII.31. vagyonrendelet módosítás aláírt

14.2023.VIII.31. Somogyi Béla útépítés melléklettel rendelet aláírt

13.2023.VIII.31. települési képviselők tiszteletdíja módosításról

7.2023.III.30. vagyonrendelet módosítása aláírt

8.2023.III.30. költségvetés módosítás lakbérek aláírt

5/2023.III.01. Önkormányzati rendelet - lakáscélú támogatásról

2/2023.III.01. Önkormányzati rendelet - SZMSZ módosításról

4/2023.III.1. Önkormányzati rendelet - helyi közművelődési ellátásról

A helyi építési szabályzat módosítása 1/2023.(II.3)

2022.

15/2022(XI.24.) sz. Önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról 

14/2022(XI.24.) sz. 2023. évi Önkormányzati rendelete az átmeneti gazdálkodásról 

13/2022(XI.07.) A Partnerségi rendelet hatályán kívül helyezéséről

12/2022(XI.07.) A 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

11/2022 (IX.30.) sz. Önkormányzati rendelet a Szociális ellátásokról

10/2022(IX.29) sz. Önkormányzati rendelet az Alsónémedi Önkormányzat Konyhája által alkalmazandó nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról

Anyakönyvi rendelet módosítás

SZMSZ módosítása 2022.07.01-től

SZMSZ módosítása 2022.01.28-tól

 

2021.

Köztisztviselők juttatása módosítás 2022.01.01-től

Kitüntető díjak módosítása (Kiss Ernő Díj)

A helyi építési szabályzat módosítása (2021.09.02. kihirdetés, 15. napon lép hatályba!)

A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

A helyi építési szabályzat módosítása

A Konyhája által alkalmazható nyersanyagnormák és térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Helyi adókról szóló rendelet módosítása

 

2020.

Illetménykiegészítés 2021.01.01-től

Igazgatási szünet 2021.01.01-től

Konyhai térítési díjak 2020. 12. 18-tól hatályos

SZMSZ módosítása (8. sz. melléklet)

HÉSZ módosítása - Tisztelt Érintettek! Az Alsónémedi településre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításáról szóló rendelet 2020. december 15. napján lép hatályba, a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni. A rendelet szövege az Önkormányzat honlapján megtekinthető. Ezzel egyidejűleg megszűnik a 2020. március 24. óta hatályban lévő változtatási tilalom, tehát újra kérelmezhető telekalakítás, illetve végezhető építési tevékenység.”

Magyarország Alaptörvényének 53. és 54. cikke, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46.§ (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) Korm. rendelet alapján, mint a kihirdetett veszélyhelyzet időszaka alatt a képviselő-testület hatáskörét gyakorló polgármester az alábbi rendeleteket alkotta, melyek a hirdetőblán kihirdetésre kerültek: 3/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

 

2019.

HÉSZ kihirdetett rendelet Térképek letöltése: 1. 2. 3.

Településképi rendelet módosítások: 2019.03.28. 2019.06.28.

Közterülethasználati rendelet módosítása

SZMSZ módosítása (bizottságok) 2019.10.24.

Illetménykiegészítés 2020.01.01-től

Igazgatási szünet 2020.01.01-től

 

2018.

SZMSZ módosítás

Szociális_módositás

Gyermekvédelem_módositás

Tiszteletdíjak módosítás

Helyi adó módosítása - reklámadó

Közterületek elnevezése, házszámtáblák módosítás

Köztisztviselők juttatásai

 

2017.

Temetkezési rendelet módosítás

Települési adó - hatályon kívül helyezve

Anyakönyvi rendelet módosítás

Partnerségi egyeztetés

Hulladékos_rendelet

Köztisztviselők juttatása módosítás

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Helyi Építési Szabályzat és a Településkép védelméről szóló szabályzat módosítása (2020.)

TKR hirdetmény letöltése itt

TKR módosítás rendelet-tervezet letöltése itt

HÉSZ hirdetmény és tájékoztató letöltése itt

 

HÉSZ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK LETÖLTHETŐ ANYAGAI:

HÉSZ egységes szerkezetben - Módosítási területek táblázata

Belterület - Iparterület - Külterület

HEP PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK LETÖLTHETŐ ANYAGA Fórún megtartva 2018.11.15.

 

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink