Eseménynaptár

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

TKM Bizottság 2017. évi ülései

2017. november  27.

Meghívó

1.) 3057/6 hrsz-ú ingatlan (út) térítésmentes felajánlása

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. október 24.

Meghívó

1.) 3059 és 3060 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes felajánlása

2.) 069/28 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

3.) 081/85-86, 081/88-89 és 081/119 hrsz-ú szántókra vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása, érvényességének meghosszabbítása

4.) Mrázné Borbély Tímea belterületbe csatolási kérelme (058/67 és 058/68 hrsz) és a 058/67 hrsz-ú ingatlan térítésmentes felajánlása

5.) Nagy Gábor belterületbe csatolási kérelme (061/52-59 hrsz)

6.) Településszerkezeti terv véleményezési szakaszának lezárása

7.) „Új” köztemető parkosítása, fásítása

8.) 171/2014. (XI. 26.) sz. önkormányzati határozat kiegészítése (kerékpárút)

9.) Somogyi Béla út 15+150-15+335 kmsz közötti szakaszának átminősítése és Önkormányzati tulajdonba kerülése (településközpont fejlesztéséhez kapcsolódóan)

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. szeptember 25.

Meghívó

1.) Mezőőri Szolgálat beszámolója

2.) Területátadási szerződés (Gál József)

3.) Főépítészi beszámoló (új HÉSZ, TKR és TAK)

4.) Településközpont és Polgármesteri Hivatal tervezési szerződésére felhatalmazás

5.) Egyebek

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. június 26.

Meghívó

1.) Józan Béla belterületbe csatolási kérelme 0315/83-86 hrsz

2.) Józan Menyhért és Csermák László belterületbe csatolási kérelme (061/45, 061/47, 061/50 hrsz)

3.) 061/51 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással

4.)  Napelem-park létesítése az Alsónémedi 0261/2 hrsz-ú ingatlanon 

5.)  Déli iparterülettel kapcsolatos kérés, felajánlás (HÉSZ módosítással kapcsolatos vélemény)

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. április 24.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Beszámoló a Polgárőrség tevékenységéről – véleményezés

2.) BM-es pályázaton való indulás előkészítése (Veresmarthy u. útépítés) – véleményezés

3.) Orvosi rendelő és bölcsőde tervezési programjának meghatározása

4.) Egyebek:

– Az új HÉSZ jelenlegi állása 

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. március 27.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.) Mezőőri beszámoló

2.) Településközpont tervezőjének kiválasztása továbbtervezésreLakossági kérdőív összegzése

3.) Síkosság-mentesítés helyzete, jövőbeni ellátása

4.) UPC Magyarország Kft. kérelme

5.) Fő úti erdő buszváró kialakítási kérelem

6.) Egyebek

Zárt ülés:

7.) Vagyoni ügy

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. február 20.

Meghívó

1.) Elővásárlási jogról való lemondás (földterület) - véleményezés

2.) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása - beterjesztett költségvetés előterjesztés  -  rendelet-tervezet   -  költségvetési táblák  - korábbi kérések - véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv


2017. február 6.

Meghívó

Nyilvános ülés:

1.)  2813 hrsz-ú út tulajdonba vétele ajándékozással – véleményezés

2.)  Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet megalkotása (településközpont) – véleményezés

3.) Változtatási tilalom elrendelése külterületi ingatlanokra

4.)  Tájékoztatás a településközpont tervezésének állásáról

5.)  Alsónémedi Önkormányzati Konyha körüli problémák tisztázása

6.) Egyebek

 Zárt ülés:

7.)  Vagyoni ügyek (ingatlanvásárlás) – véleményezés

Határozatok

Jegyzőkönyv

 

Keresés
 


 

 

 

 

 

 

Alsónémedi Nagyközség – © 2010-2021 minden jog fentartva – oldaltérkép