Megújult a weboldalunk!

2022-06-10 | Önkormányzat

Tisztelt Látogatónk!

Nagy örömömre szolgál, hogy akár helyi lakosként, akár vendégként vagy alkalmi érdeklődőként felkeresték megújult honlapunkat. Remélem e fejlesztésnek köszönhetően mindenki könnyedén megtalál minden olyan információt, melyet keresett. Ez lenne honlap fejlesztésünk célja.

Alsónémedi irigylésre méltó történelmi múltra tekinthet vissza, hiszen községünk léte legalább 1067-ig, Árpád-házi Salamon királyunk uralkodásának idejére vezethető vissza. Bár a régészeti leletek igazolják, hogy ennél már sokkal régebben is éltek emberek e területen. Mégis, ha csupán az igazolható, csaknem ezeréves történelmünkre tekintünk vissza, már akkor is megállapítható, hogy néhány vészterhes időszaktól eltekintve mindvégig éltek itt emberek. Köszönhető ez településünk földrajzi elhelyezkedésének, a Duna és árterülete közelségének, az itt kialakult természeti környezetnek, melyek az emberi élet jó alapjának bizonyultak mindenkor.

Alsónémedi e hosszú idő alatt megélt átlagos, csapásokkal terhes és természetesen virágzó korszakokat. Meggyőződésem, hogy a rendszerváltás óta a mai napig Alsónémedi egy intenzív, fejlődő, igazi virágzó korszakát éli. Egy olyan időszakot, ahol a tradicionális földműves, állattenyésztő múltból fakadó fejlődés, az új dinamikusan épülő környezetbarát ipari-szolgáltató tevékenységgel karöltve, együttesen alapozzák meg a település, az itt élők jólétét és jövőjét. Ez a fundamentum teremtett és teremt magabiztos hátteret az itt élők közösséggé formálódásához.

Történelmi egyházaink, régi és frissen alakult nagy számú civil szervezeteink, sportköreink alkalmai, kiegészülve községünk kulturális és szórakoztató, gyakran nagylétszámú rendezvényeivel jó lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy az itt élők ráérezzenek az együvé tartozás élményére és kialakuljon bennünk a faluközösség iránti igény. Az ember természeténél fogva társas lény, ezért az egészséges szemlélet jogos elvárása, hogy családunkon túl kisebb-nagyobb közösségek tagjaivá váljunk, azonos gondolkodásunk, azonos vagy hasonló értékeink mentén kapcsolatot teremtsünk és ha lehet kisebb hazánk, Alsónémedi részévé váljunk.

Tapasztalatom alapján állíthatom, hogy a sok generáció óta itt élők és a nemrégiben ideköltözött némedi lakosok többségében él a közösség iránti igény. Természetesen nem elvtelenül, de értékek mentén, a mások iránti türelemmel nyitottak az itt élők egymásra, ami lehetővé teszi, hogy Alsónémedi erős közösséggé váljon.

A nagyobb közösséghez tartozás egyúttal a biztonság forrása is. Akkor érezhetjük egy településen biztonságban magunkat, ha bizalommal fordulhatunk szomszédainkhoz, ismerőseinkhez, a település intézményei javunkat szolgálják, nehézség esetén segítségünkre vannak. Biztonságban érezzük magunkat, ha látjuk a település fejlődését, a működés stabilitását, a környezetünk szépülését és mindennapjaink során a komfortérzetünk folyamatos javulását.

Úgy gondolom Alsónémedin mindenki biztonságban érezheti magát. Ha pedig a mindennapokban a faluközösség tagjaként biztonságban érezzük magunkat, akkor Alsónémedin valóban otthonra leltünk, itt otthon érezhetjük magunkat.

Családom sok generáció óta él Alsónémedin és elődeim, dédszüleim, nagyszüleim és szüleim elmondásából tudom, hogy ők e községben, minden örömmel és nehézséggel együtt itthon érezték magukat, mint ahogy jómagam is itthon érzem magam.

Azt kívánom minden itt élőnek, minden ideköltözőnek, de még az átutazóknak is, hogy Budapest felől jövet éljék át a platánfasor fenséges ölelését és érezzék meg Alsónémedin a közösség, biztonság élményét és az itt élők az otthon melegét.

Tisztelettel:

Dr. Tüske Zoltán
Polgármester

Kapcsolódó hírek

Hírarchívum

Polgármesteri
köszöntő

Érték a család. A becsületes munka, aminek van gyümölcse. Érték egy boldog pillanat, egy nyugodt este a barátokkal, nagy beszélgetés az idősebb generációval – akik persze még több értéket éltek már meg. Szeretem a hagyományokat. Az adott szó értékét és a közösség erejét. A fejlődés pedig csak úgy lehetséges, ha együtt akarjuk. Ha hiszünk abban, hogy az összefogásnak ereje van. És persze később mi adhatjuk majd tovább ezeket az értékeket azoknak, akiket a legjobban szeretünk, a gyerekeinknek. Tovább ⟫


Dr. Tüske Zoltán

Polgármester

Eseménynaptár

Nézze meg aktuális és múltbéi eseményeinket.
 

Településünk

Önkormányzat

Intézmények

Értékeink